طرح درس

 

                                                       باسمه تعالی

 

 

                                                 طرح درس روزانه

 

نام درس:اموزش قران                     پایه تحصیلی:اول ابتدایی                         شماره درس:6

 

مدت تدریس:50دقیقه                   نام معلم:نیره محمودی

                                                                                                    تعداد دانش اموزان:25نفر

نام مدرسه:کوثر

 

 

2)هدف کلی:اشنایی با تلاوت سوره ناس و خواندن لوحه شماره 1و2

 

3)اهداف جزئی:معلم هر ایه از سوره ناس را از روی لوحه نشان می دهد تا دانش اموزان با نگاه کردن به لوحه و شنیدن قرائت نوار به صورت دسته جمعی با نوار هم خوانی می کنند.

 

4)اهداف رفتاری:

1.به شنیدن صوت زیبای سوره ناس علاقه نشان دهند.(نگرشی)

2.سوره ناس را به صورت جمع خوانی با هدایت معلم بخواند.(مهارتی)

3.نشان دادن علاقه به خواندن قران در منزل را نشان دهد.(نگرشی)

4.مهارت روخوانی جدول ترکیب حروف و حرکات وخواندن کلمات قرانی را کسب کند.(مهارتی)

 

5)تجهیزات لازم:

1.لوحه سوره ناس  2.لوحه های شماره 1 و2  3.نوار اموزشی  4.دستگاه پخش صوت

 

6)مدل کلاس:زنجیره ای

 

7)شکل اجتماعی:به صورت زنجیره ای طوری که در هر ردیف 4 نفر قرار گیرند.

 

8)ارزشیابی تشخیصی:ارزشیابی از نوع گذشته،روخوانی سوره نصر از طرف دانش اموزان به طور دسته جمعی و انفرادی

 

9)ایجاد انگیزه:معلم با تعدادی شاخه گل و مقداری شکلات وارد کلاس می شود دانش اموزان سر شوق می ایند ومدام سوال می پرسند و می خواهند قضیه این گل ها و شکلات را بگوید معلم می گوید امروز شما چیزی یاد می گیرید و من به خاطر شادابی و خوشحالی که کسب می کنم و مطمئنم که شما هم شاد می شوید برایتان شکلات اورده ام.

 نوع روش تدریس از نوع همیاریست.

10)پس از سلام و احوال پرسی و حضور و غیاب ارزشیابی تشخیصی می نماییم (ارزشیابی گذشته)سوره نصر را به طور دسته جمعی و انفرادی از دانش اموزان می پرسیمبعد با ایجاد انگیزه درسمان را شروع می کنیم لوحه سوره ناس را بر تخته سیاه می چسبانیم و نوار اموزشی را پخش می کنیم و همزمان با پخش شدن نوار ،معلم به لوحه اشاره می کند و پس از سه بار تکرار شدن و هم خوانی کردن دانش اموزان(هدف از نگاه کردن به لوحه ی سوره ها فقط اشنایی کلی با کلمات و عبارات است نه شناخت حروف و حرکات)بعد از پایان نوار مجددا دانش اموزان با هم بدون نوار هم خوانی می کنند.وپس از گذراندن این مراحل به مرحله شعر خوانی می رسیم معلم با لحنی کودکانه یک بار شعر را می خواند و بار دیگر ارام می خواند و دانش اموزان با او تکرار می کنند و در اخر معلم از دانش اموزان می خواهد برای شعر نامی انتخاب کنند هر نامی که دانش اموزان انتخاب کنند معلم قبول می کند.

بعد معلم با تشویق اینکه سوره ناس را بهتر یاد گرفته اند لوحه 1را در جای مناسبی نصب می کند معلم حرکات و ترکیبات را با اشاره صحیح نشان داده و دانش اموزان به طور دسته جمعی با اشاره معلم می خوانند یکی دو بار دیگر همین کار را تکرار می کنیم سپس از دانش اموزان داوطلب می خواهیم هر کدام یک سطر را با اشاره ی معلم به صورت انفرادی بخوانند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 8:40  توسط ن.محمودی  |